Kategoria B-automat | prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe kierowcy - OSK Formuła L
facebook

Główna zawartość strony

Jesteś tutaj: oferta >> prawo jazdy


Kategoria B-automat

Uprawnienia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z pewnym ograniczeniem,*
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki).

Prawo jazdy kategorii B uprawnia również do kierowania pojazdem wymienionym w kategorii B z przyczepą lekką nawet wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów przekroczy 3,5 tony.

 

Prawo jazdy kategorii B na automat uprawnia do prowadzenia tych samych pojazdów co kategoria B, jednak z ograniczeniem do pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. W prawie jazdy ograniczenie to jest wpisane kodem „78”. Gdy w przyszłości zechcesz prowadzić pojazdy z manualną skrzynią biegów nie trzeba ponawiać kursu na prawo jazdy. Wystarczy wówczas udać się na egzamin państwowy. Zdajesz wtedy tylko egzamin praktyczny pojazdem wyposażonym w manualną skrzynię biegów.

*czytaj więcej…

Warunki przystąpienia do kursu:

 • ukończone 18 lat (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej, a miesiąc przed urodzinami zdać egzamin państwowy)
 • posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę, tzw. PKK (wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania PKK przygotujemy na pierwszym spotkaniu)

Szkolenie:

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. B na automat posiadamy auto Nissan Micra wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. WORD Poznań nie posiada swojego pojazdu do egzaminowania na kat. B z automatyczną skrzynią biegów, więc na egzamin państwowy podstawiamy swój samochód. W ten sposób będziesz uczyć się i zdawać egzamin dokładnie tym samym pojazdem.

Koszty:

 • Cena kursu: 3300zł
 • Godzina doskonalenia techniki jazdy: 95zł
 • Cena kursu ekspresowego: +50% ceny kursu
 • Opłata za egzamin państwowy: 170zł (30zł – teoria + 140zł – praktyka)Aktualności

 • Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – 618-220-220.
  Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online „na żywo”. Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.

  Ze względu na wydłużony termin oczekiwania na wydanie PKK proszę wcześniej rezerwować termin wizyty w urzędzie – po dacie pierwszego spotkania.

 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych:

  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy: 11.08.2022 r.– zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie szkolenia okresowego:  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Dodatkowe spotkanie – skrzyżowania:

 • Dodatkowe spotkanie – omówienie egzaminu kat. B:

 • Dodatkowe spotkanie – pierwsza pomoc:

Rzetelna Szkoła Nauki Jazdy Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców International Association for Driver Education IVV Stowarzyszenie Kierowca.pl Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie - 618-220-220.

Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online "na żywo".

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się na jazdę w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.