Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca | prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe kierowcy - OSK Formuła L
facebook

Główna zawartość stronyKwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Dla kogo szkolenie?

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:

 • uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i nie ma ukończonych 21 lat
 • uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i nie ma ukończonych 23 lat chyba, że wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km.

 

Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowca zobowiązany jest uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Badania te można zrobić w naszym Ośrodku.

Program szkolenia:

 • moduł części specjalistycznej – 65 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej – 5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Egzamin

Po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego (tzw. test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Zdawalność naszego Ośrodka wynosi 100%.
Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

Wymiana prawa jazdy

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy na drugiej stronie w kolumnie nr 12 poprzez wpisanie kodu „95” oraz daty jego ważności , np. „95.14.10.2014”.

Koszty

cena szkolenia: 1800zł

Rata od 64,73zł
Aktualności

 • Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych:

  02.08.2019 r. godz. 18:00 – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Badania lekarskie dla kierowców zawodowych:

  02.08.2019 r. godz. 18:00 – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy: 29.07.2019 r.– zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie szkolenia okresowego: 24.08.2019 r. – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Dodatkowe spotkanie – skrzyżowania: 05.08.2019 r.

 • Dodatkowe spotkanie – omówienie egzaminu kat. B:

 • Dodatkowe spotkanie – pierwsza pomoc:

Rzetelna Szkoła Nauki Jazdy Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców International Association for Driver Education IVV Stowarzyszenie Kierowca.pl Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców