Profil Kandydata | prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe kierowcy - OSK Formuła L
facebook

Główna zawartość strony

Jesteś tutaj: oferta >> prawo jazdy


Profil Kandydata

Co to takiego?

Profil kandydata na kierowcę to dane kandydata na kierowcę utworzone w systemie teleinformatycznym. PKK musisz uzyskać przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy i będą w nim zawarte wszystkie Twoje dane począwszy od uzyskania badania lekarskiego, przez wpis o kursie na prawo jazdy aż do momentu informacji o zakończeniu szkolenia i umówieniu się na egzamin państwowy w WORD.

Jak uzyskać PKK?

Aby uzyskać PKK należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Starostwa Powiatowego (Urzędu Miasta) i złożyć następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 2. wniosek o wydanie prawa jazdy
 3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • kat. B, B+E orzeczenie lekarskie uzyskasz w OSK Formuła L na pierwszym spotkaniu
  • kat. C, C+E, D orzeczenie lekarskie uzyskasz w OSK Formuła L w wyznaczone dni
 4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – tylko w przypadku kat. C, C+E i D, uzyskasz je w OSK Formuła L w wyznaczone dni
 5. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 6. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadasz.

 

Na podstawie tych dokumentów Starosta w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych (zazwyczaj na poczekaniu) wydaje PKK, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Starostwa:

Jeżeli mieszkasz w Poznaniu:

Urząd Miasta Poznania

Ul. Gronowa 22a

61-655 Poznań

 

Jeżeli mieszkasz w powiecie poznańskim:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ul. Jackowskiego 18/20

60-509 Poznań
Jeżeli posiadasz inne miejsce zamieszkania swoje starostwo znajdziesz tutaj.
Aktualności

 • Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – 618-220-220.
  Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online „na żywo”. Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.

  Ze względu na wydłużony termin oczekiwania na wydanie PKK proszę wcześniej rezerwować termin wizyty w urzędzie – po dacie pierwszego spotkania.

 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych:

  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy: 11.08.2022 r.– zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie szkolenia okresowego:  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Dodatkowe spotkanie – skrzyżowania:

 • Dodatkowe spotkanie – omówienie egzaminu kat. B:

 • Dodatkowe spotkanie – pierwsza pomoc:

Rzetelna Szkoła Nauki Jazdy Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców International Association for Driver Education IVV Stowarzyszenie Kierowca.pl Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie - 618-220-220.

Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online "na żywo".

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się na jazdę w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.