Szkolenia okresowe | prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe kierowcy - OSK Formuła L
facebook

Główna zawartość stronySzkolenia okresowe

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Stare szkolenia w zakresie przewozu rzeczy i osób organizowane były do 10.09.2010r.

 

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C do dnia 10.09.2009r.
 • kat. D do dnia 10.09.2008r.

i chcą rozpocząć pracę kierowcy, czyli nie ukończyli wcześniej kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób, zobowiązani są odbyć szkolenie w ramach szkolenia okresowego. Kursy takie organizowane są w dwóch blokach programowych. Oddzielnie dla kat. C1,C1+E,C,C+E oraz kat. D1,D1+E,D,D+E. Bez względu czy posiadasz kat. C1 czy C+E szkolenie jest takie samo i w przyszłości podnosząc kwalifikację np. z kat. C na C+E nie musisz robić nowego szkolenia.

 

Kierowcy, którzy ukończyli wcześniej szkolenie w ramach przewozu rzeczy lub osób wykonujący przewóz drogowy obowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

Data szkolenia Data uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. C1 Data uzyskania prawa jazdy kat. D lub kat. D1
10 września 2009r. do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010r. do dnia 31 grudnia 1980 r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1990 r.
10 września 2011r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1995 r.
od dnia 1 stycznia 1991 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
10 września 2012r. od dnia 1 stycznia 1996 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
10 września 2013r. od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014r. od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2009 r.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D mogą ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Badanie lekarskie i psychologiczne natomiast musi obejmować obie kategorie. W ten sposób kończąc tylko jedno szkolenie kierowca uzyska wpis w prawie jazdy o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych kierowcy dla obu kategorii prawa jazdy.

Program szkolenia

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. W trakcie szkolenia kierowca zobowiązany jest odbyć zajęcia obowiązkowe z tematów:

 •  Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Stosowanie przepisów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

oraz dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych:

 •  Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • Przewóz drogowy drewna
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe

Wymiana prawa jazdy

Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowca zobowiązany jest zrobić badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Badania te można zrobić w naszym Ośrodku. Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym z dnia 06 września 2001r. badania lekarskie i psychologiczne muszą być zrobione po zakończeniu szkolenia. Dlatego też nawet gdy kierowca ma jeszcze ważne poprzednie badania będzie musiał zrobić je ponownie.

 

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy na drugiej stronie w kolumnie nr 12 poprzez wpisanie kodu „95” oraz daty jego ważności , np. „95.14.10.2014”.

 

Szkolenie okresowe należy odnawiać co 5 lat.

Koszty

cena szkolenia: 400zł
Aktualności

 • Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – 618-220-220.
  Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online „na żywo”. Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.

  Ze względu na wydłużony termin oczekiwania na wydanie PKK proszę wcześniej rezerwować termin wizyty w urzędzie – po dacie pierwszego spotkania.

 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych:

  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy: 11.08.2022 r.– zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie szkolenia okresowego:  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Dodatkowe spotkanie – skrzyżowania:

 • Dodatkowe spotkanie – omówienie egzaminu kat. B:

 • Dodatkowe spotkanie – pierwsza pomoc:

Rzetelna Szkoła Nauki Jazdy Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców International Association for Driver Education IVV Stowarzyszenie Kierowca.pl Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie - 618-220-220.

Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online "na żywo".

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się na jazdę w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.